gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

RECURSOS PATRIMONIAIS RODEIRO

Arquitectura Civil:

• Pazo de Camba (S. Xoán de Camba). Debe o seu nome á familia Camba que non é ata a época medieval (S. XII-XV) cando aparecen as primeiras mencións á devandita familia. Destaca o cadeirado en que está realizada en que sobresae a torre con matacanes e a cheminea. Anexa á casa está a igrexa, nun principio pertencente ao Pazo e que agora forma parte da parroquia.

• Pazo de Trasulfe (Fafián). Fundado a finais do S.XVI. Non se sabe con certeza se ese feito corresponde a D.Pedro López Varela ou a D.Galaor Taboada López de Lemos. Ben é certo que é unha das construcións máis representativas da historia solariega galega como confirman os sete escudos situados no portalón, os dous no patio interior e a Cruz de Malta esculpida sobre a porta da capela. Edificación con planta en U. Cómpre destacar a gran solaina e a balconada lateral.

• Casa de Guerra e do Arco de Negrelos: Casona de planta rectangular con baixo piso con troneiras na planta baixa. Posúe un interesante arco de medio punto.

• Casa de Vales de Fornas: Notable exemplo arquitectónico de vivenda fidalga. Enmarcada nunha gran finca, conserva intacta o recinto amurallado que rodea a casa con catro portalóns de entrada. Ten, así mesmo, un patio interior semicuberto e diversos elementos que realzan o seu carácter: hórreo de catro claros, pombal e balconada.

• Casa de Vales de Faílde: Excelente construción de planta rectangular a que actualmente se lle engadiu un anexo que fai que teña forma en "L". Nun dos laterais ten unha balconada sobre grandes piares que está unida ao muro. Na capela ten dous escudos con armas dos Ulloa e Varela que nos fai lembrar o esplendoroso pasado deste solar.

• Casa Reitoral de O Salto: Construída no S.XVIII na actualidade está desocupada. Edificio de planta rectangular con gran cheminea con pináculos e dúas gárgolas. Contén, así mesmo, unha solaina cun amplo balcón.

• Ponte Medieval. Situada en Pedroso, esta ponte erguida no comunicaba S.XII as terras de Rodeiro coa zona occidental e afírmase dela que marca o centro de Galicia.

• Dúas casas Monacais: Situadas na Granxa

Arquitectura Relixiosa:

• Igrexa parroquial San Xoán de Camba. Aínda que o seu estilo é románico, hoxe en día está en parte adaptada a unha estrutura señorial xa que se encontra unida ao Pazo de Camba. Distribúese nunha soa nave con tres portas e unha ábsida rectangular, as paredes principais consérvanse desde os seus inicios, en cambio a ábsida foi modificada para darlle máis altura e instalar a sancristía. É a primeira igrexa que nos atopamos no Camiño do Inverno.

• Igrexa San Xulián: Situada na parroquia de Pedroso. Conserva o seu estilo románico cunha soa nave e unha ábsida rectangular. É a terceira igrexa que nos atopamos no Camiño do Inverno; a segunda igrexa: San Pedro de Castro atopase no concello de Lalín, concretamente na zona que leva por nome: Lalín de Arriba

• Igrexa Parroquial de Asperelo: Construída sobre o antigo solar doado en 1156 ao Mosteiro de S. Pedro de Vilanova de Dozón polo Emperador Alfonso, non é ata o ano 1225 cando empeza a construírse. Construída en cadeirado granítica, conserva a súa forma inicial cunha soa nave e unha ábsida rectangular a diferente altura. A porta principal conta con arquivoltas apuntadas, así mesmo, os seus laterais enriquécense con dúas portas centrais románicas. No seu interior a ábsida da bóveda ten un derramo interior en arcos de medio punto lixeiramente apuntados e un rico conxunto de capiteis e figuras esculpidas.

• Igrexa parroquial de Pedroso: Data do ano 1200, esta modesta construción dunha nave e ábsida rectangular, con cadeirado de granito de gran regularidade. No seu interior destaca unha pequena representación dunha imaxe gótica de finais de S.XIII de madeira que representa unha virxe sedente cun neno sobre o xeonllo esquerdo.

• Capilla do Priorato: Situada na Granxa

• Cruceiro de O Salto: Nas proximidades da igrexa parroquial, o cruceiro ten dúas figuras: un Cristo crucificado cos atributos da paixón e as mans medio pechadas e a Virxe María soa, orando, e sostida por unha peaña. A unha altura total de 5 metros sostense unha columna octogonal coroada por un capitel de tronco de pirámide investida.