gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

ONDE COMER AGOLADA

onde comer

A Miña Casa
(San Vicente)
Veigas C.P. 36530
Telf.: +34 986790110

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Albino
Rúa Rúa B, 11
C.P. 36530
Telf.: +34 986790130

4ª CAT. 1 GARFO

onde comer

Cabalos de Faro
Rúa Grupo Escolar
C.P. 36530
Telf.: +34 986790071

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Carpinteiras
Rúa Crtra. General, 62
C.P. 36530
Telf.: +34 986790196

4ª CAT. 1 GARFO

onde comer

Casa Mazado
Carretera General nº12
C.P. 36530

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Casa Sanchez
Rúa Crtra. General, 44
C.P. 36530
Telf.: +34 34 986790058

4ª CAT. 1 GARFO

onde comer

La Tiza
Álceme (Santa María)
A Latiza C.P. 36511
Telf.: +34 986790321

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

O Guerra
Rúa Travesía Clínica, 6
C.P. 36530
Telf.: +34 986790061

4ª CAT. 1 GARFO