gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

ONDE COMER AGOLADA

onde comer

A Casa do Mago Merlin
Estrada Rodeiro 123

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Casa Oliva
Iryda, 63
C.P. 36520
Telf.: +34 986788105

4ª CAT. 1 GARFO

onde comer

Casa do Xis
Val de Sangorza
C.P.36526
Telf.: +34 986699059

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Merlin
Estda. de Melide
C.P. 36520
Telf.: +34 986788230

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Do Cruceiro
Ventosa (San Xulián)
Laxe C.P. 36529
Telf.: +34 986698322

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

Golada
Estda. de Melide
C.P. 36520
Telf.: +34 986788068

4ª CAT. 1 GARFOS

onde comer

O Recuncho
Vilariño (Santa María)
Vilariño C.P.36514
Telf.: +34 986788330

4ª CAT. 1 GARFOS