gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

DOCUMENTOS DE SOLICITUDE DE AXUDA

MODELOS DE SOLICITUDE DE AXUDA

Solicitude de axuda Solicitude de axuda pdf

Outras Axudas Outras Axudas pdf

Plan de Empresa Plan de Empresa pdf

Plan de Xestión Plan de Xestión pdf

Orzamento Orzamento pdf

Ofertas Ofertas pdf