gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

MESAS SECTORIAIS

Os/as asociados/as integrados na asemblea xeral organizaranse en 15 mesas sectoriais, en torno aos seguintes ámbitos:

Mesa de Industria e Comercio
Mesa Veciñal
Mesa de Benestar e Integración social.
Mesa de Montes e forestal
Mesa de Deporte
Mesa de Cultura
Mesa de Muller e igualdade de oportunidades
Mesa de Sindicatos
Mesa Agro - gandeira
Mesa de Xuventude
Mesa de Medio ambiente
Mesa de Turismo e Hostalería
Mesa de Patrimonio
Mesa Institucional
Mesa de Música

Cada socio integrarase nunha destas mesas que teñen como finalidade servir tanto de canle participativa na asociación dos actores implicados no desenvolvemento do territorio, como de canle informativa das actividades da asociación. Nas mesas sectoriais porase en común a problemática do sector ao que representen a as actuacións de mellora, proxectos, iniciativas, etc., que o sector poida concibir, para elevar propostas á asemblea xeral.