gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

INTERITMOS

www.interritmos.com

Título do proxecto:
Interritmos: Ritmos e Pobos.

Introdución:A música tradicional é un dos patrimonios inmateriais máis cultivados do territorio Interritmos, onde existe unha gran preocupación pola revalorización da música tradicional.O patrimonio intanxible é vasto e corresponde á persoa, posto que cada individuo é portador do patrimonio da súa propia comunidade. Salvagárdaa deste patrimonio debe arrincar da iniciativa individual e recibir o apoio das asociacións , especialistas e institucións; só así será tomada en consideración polas autoridades nacionais.

Ámbito:278 municipios encadrados en 8 provincias de Comunidades Autónomas de Galicia, Castela e León, Estremadura, Andalucía e Cantabria.

Duración:4 anos (Xaneiro 2011- Novembro 2014).

Obxectivos xerais:Ou1. - Valorización do patrimonio cultural dos espazos rurais.Ou2. - Contribución á promoción turística na rede dos territorios, a través dos seus ritmos e músicas, visualizando e visibilizando a grupos e formacións musicais tradicionais, en xeral non profesionais, como embaixadores das súas culturas e patrimonio e introducíndoos en estancias ou paquetes turísticos xa existentes como medio de sostenibilidade, perdurabilidade e xerador de bens e empregos.

Obxectivos específicos:
OE1. - Analizar o potencial do patrimonio musical tradicional activado polos propios habitantes e poboación dos medios rurais implicados.
OE2. - Identificar aqueles grupos ou agrupacións con menores oportunidades de acceder a círculos comerciais, susceptibles de ser incluídos en paquetes turísticos culturais, así como facilitar a gravación e edición das músicas que interpretan.
OE3. - Impulsar a constitución de grupos ou agrupacións musicais e/ou teatrais susceptibles de difundir e representar patrimonio inmaterial xerador de bens económicos.
OE4. - Impulsar o intercambio da produción e difusión musical, a través de producións directas ou indirectas, tanto editoriais como discográficas.
OE5. - Constituír un fondo de documentación musical para a recuperación de partituras e gravacións de interese artístico.
OE6. - Impulsar a edición dun repertorio musical interrexional entre os grupos ou agrupacións participantes, susceptibles de incluírse nas redes turísticas comerciais xa existentes.
OE7. - Fomentar o asociacionismo musical entre territorios: rede de agrupacións musicais interterritoriais.
OE8. - Impulsar a xeración dunha marca interterritorial musical como embaixadora dos territorios rurais implicados.
OE9. - Difundir e promocionar a música tradicional, realizando unha campaña de promoción dos territorios a través das súas músicas: repertorio musical Interritmos.
OE10. - Fomentar destinos turísticos musicais de calidade, cunha oferta diferenciada e baseada na música tradicional, a través do deseño de estancias turísticas combinadas incluíndo a música e a teatralización literaria como oferta complementaria.
OE11. - Favorecer mellor gobernabilidade das accións públicas e privadas relacionadas coa conservación e a sostenibilidade do patrimonio inmaterial en torno á música, a teatralización literaria e o baile tradicional.
OE12. - Recuperar e manter o patrimonio oral do cancionero tradicional, e o de lendas ou historias populares susceptibles de musicalizar, así como as tradicións vinculadas a eles.