gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

COMO ASOCIARSE

Se tes unha asociación que leve máis dun ano en funcionamento nun dos seguintes Concellos : Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda ou Vila de Cruces, e queres formar parte do GDR Terras do Deza, só tes que achegarnos a seguinte documentación:

1. Modelo de solicitude normalizado. Declaración da intención de adhesión ao GDR e nomeamento do representante.

2. Certificado do Secretario da túa asociación do acordo da Asemblea Xeral, do interese de formar parte do GDR22 Terras do Deza.

3. Copia do CIF da asociación.

4. Copia do DNI de o dos representantes. Presidente, Vicepresidente, outros.

5. Listado de Socios.

6. Copia dos Estatutos da Asociación. Tódalas asociacións que integren un GDR teñen que ter os seus estatutos adaptados á lei 1/2002 reguladora do Dereito de Asociación para que se poidan inscribir ó GDR.

Establécese unha cota anual de 10 euros para cada socio/a do ámbito privado. Os/As socios/as do ámbito público debera satisfacer unha cota conxunta que será sempre superior ao importe total das cotas satisfeitas polos socios/as do ámbito privado que en cada momento formen parte desta asociación.

ADHESION AO GDR PARA IMPRIMIR socio gdr

ADHESION AO GDR PARA CUBRIR CON ORDENADOR socio gdr

Para solicitar información: info@gdrterrasdodeza.com