gdr terras do deza

COORDENADAS OFICINA GDR TERRAS DO DEZA
Coordenadas Xeódesicas
X:569772.8351609055 - Y:4725294.7172582615
Coordenadas Xeográficas:
42°40'30.05" N - 8°08'59.43" O

Asoc. de Desenvolvemento Rural Terras do Deza
Rúa E, Pg.l.Lalín 2000
36500 Lalín - Pontevedra
Tel.-Fax +34 986 794 463 / 647 497 426
info@gdrterrasdodeza.com

BAREMOS

BAREMO PARA A AVALIACIÓN DOS PROXECTOS

Unha vez que o promotor presente no GDR a súa solicitude de axuda, xunto coa documentación necesaria para a súa admisión, o GDR procederá a elaborar o Informe de Control de Elixibilidade (ICE) co resultado da avaliación e baremación do proxecto. O ICE informará de se o proxecto é elixible e da súa puntuación total para a posterior asignación da porcentaxe de axuda. Para a realización do ICE aplicarase o BAREMO aprobado pola Xunta Directiva e posteriormente por AGADER e que se presenta a continuación. Existe un baremo diferenciado para proxectos produtivos e para proxectos non produtivos.

PROXECTOS PRODUTIVOS
PROXECTOS PRODUTIVOS pdf
PROXECTOS NON PRODUTIVOS
PROXECTOS NON PRODUTIVOS pdf