Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 118 Next Page
Page Background

7

411 Dinamización do Sector Agrario e Forestal

411

Dinamización do Sector Agrario e Forestal

Proxecto:

Construción de nave para tratamento e secado de biomasa e almacén demaquinaria.

Promotor:

Maquideza, S Coop Galega.

Localidade:

Ansean Gresande. 36519 Concello de Lalín.

Investimento:

786.748,74 €

Contía subvención:

192.938,75 € /

Tipoloxía:

Produtivo.

Emprego:

Consolidación de 0,60 UTA.

Descrición do proxecto:

Construción dunha nave para o secado da materia orgánica. A actividade céntrase no triturado de árbores

e madeira procedente de restos de talas, roces e outras tarefas. Este material almacenarase na nave

para o seu secado, para logo ser empregado como combustible nas caldeiras de biomasa. Inicialmente

arrancou con dous tractores, dous remolques, unha máquina de xeración de biomasa con grúa hidráulica

e dúas palas cargadoras.