Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 118 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 118 Next Page
Page Background

9

411 Dinamización do Sector Agrario e Forestal

411

Dinamización do Sector Agrario e Forestal

Proxecto:

Instalacións novas TIC, robot de muxido vacún de leite.

Promotor:

SAT XUGA Enxido nº 754.

Localidade:

Moalde. 36579 Concello de Silleda.

Investimento:

168.262,60 €

Contía subvención:

37.537,29 € /

Tipoloxía:

Produtivo.

Emprego:

Consolidación de 3 UTA.

Descrición do proxecto:

O proxecto consiste na instalación dun sistema de muxido automático que se encargará de realizar o

muxido diario das vacas sin necesidade de, apenas, man de obra. O sistema permite a automatización

de esta tarefa, cun sistema integrado de xestión e un control individualizado dos animais de lactación.

Este equipo leva asociado un software específico que leva a cabo un control do rebaño ó longo de toda

a lactación. Tamén dispón dun sistema de dosificación de pienso e 4 medidores ópticos (electrónicos)

que controlan a produción total de leite.